ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => บทนำ
กลับสู่หน้าแรก   ไปยังหัวข้อแรก

 

- บทนำ -
สารและการเปลี่ยนแปลง

 

 

 


 

 


......สำหรับบทนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบทแรกของวิชาเคมีนะครับ เนื้อหาจะค่อนข้างเน้นไปทางความเข้าใจ การจำ แล้วนำไปวิเคราะห์โจทย์ ซึ่งมีคำนวณบ้างเล็กน้อย สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะนำไปออกข้อสอบเอ็นทรานซ์เฉลี่ยปีละ 4-5 ข้อ เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบมากที่สุดคือการแยกสาร ประมาณปีละ 2-3ข้อ โดยคำถามจะเน้นถึงการแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟี การกลั่น การกลั่นลำดับส่วนและการตกผลึก เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่นำมาออกสอบ ได้แก่ คอลลอยด์ โดยมักจะให้เปรียบเทียบกับสารละลายและสารแขวนลอย ชนิดของคอลลอยด์ ชนิดของสาร ซึ่งได้แก่ สารบริสุทธิ์ สารละลาย ธาตุ และสารประกอบ นอกจากนี้ยังมีคำถามที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานประเภทดูดและคายพลังงาน การเปลี่ยนสถานะ และการเกิดสารละลายซึ่งเน้นไปที่ พลังงานแลตทิชกับพลังงานไฮเดรชัน ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไป ตะลุยเนื้อหากันเลยดีกว่าครับ >>>

CONTENT

สารและสมบัติของสาร

การจัดจำแนกสาร
1. สารประเภทต่างๆ
2. คอลลอยด์
3. สารบริสุทธิ์
4. สารละลาย
5. ธาตุ
6. สารประกอบ
7. เปรียบเทียบสมบัติของสาร

การแยกสาร
1. การกลั่น
2. การใช้กรวยแยก
3. การกรอง
4. การสกัด
5. โครมาโตกราฟี
6. การตกผลึก

การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
1. ความหมาย ชนิดของระบบ
2. การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
3. พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
4. พลังงานกับการละลาย
5. พลังงานกับการเกิดปฏิกริยาเคมี