ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การแยกสาร 0
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 หัวข้อถัดไป

 

- การแยกสาร -

 

......การแยกสารเป็นวิธีการทำสารให้บริสุทธิ์หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกัน ในการแยกสารให้บริสุทธิ์มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่และองค์ประกอบอื่น เช่น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ วิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์ทั่วไปมีดังนี้


ใช้สมบัติจุดเดือดในการแยก

: การกลั่น :

ใช้สมบัติการละลายในการแยก

: การใช้กรวยแยก :

: การกรอง :

: การสกัด :

: โครมาโตกราฟี :

: การตกผลึก :

 

ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การแยกสาร 0
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 หัวข้อถัดไป