ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การแยกสาร 3
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 0 1 2 4 5 6 หัวข้อถัดไป

 

- การกรอง -

 

......การกรอง เป็นวิธีที่ใช้สำหรับแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยที่ของแข็งไม่ละลายอยู่ในของเหลว หรือแยกของแข็งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งปนอยู่ด้วยกัน วิธีการกรองโดยทั่วไปจะใช้กรวยกรอง ซึ่งเมื่อเทสารผ่านกระดาษกรอง ของเหลวจะไหลลอดผ่านรูกระดาษกรองไปได้ ส่วนของแข็งจะถูกแยกอยู่บนกระดาษกรอง หรือนำของแข็งทั้งคู่มาวางไว้บนกระดาษกรอง แล้วเทน้ำลงไปสารที่ละลายน้ำได้จะไหลลอดผ่านรูกระดาษกรองไป ส่วนสารที่ไม่ละลายน้ำจะติดอยู่บนกระดาษกรอง

ตัวอย่างสารที่ใช้การกรองในการแยก :

> Ca3(PO4)2 + H2O เนื่องจาก Ca3(PO4)2 ไม่ละลายน้ำ
> Al(NO3)3 + AgCl เนื่องจาก Al(NO3)3 ละลายน้ำแต่ AgClไม่ละลายน้ำ
> KCl + PbBr 2เนื่องจาก KClละลายน้ำแต่ PbBr 2ไม่ละลายน้ำ

 

ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การแยกสาร 3
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 0 1 2 4 5 6 หัวข้อถัดไป