ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การแยกสาร 4
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 0 1 2 3 5 6 หัวข้อถัดไป

 

- การสกัด -

 

......การสกัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ การสกัดด้วยไอน้ำ และการสกัดด้วยตัวทำละลาย

การสกัดด้วยไอน้ำ

......การสกัดด้วยไอน้ำ จะใช้หลักการให้ไอน้ำพาสารที่เราต้องการออกมา โดยสารนั้นควรมี จุดเดือดต่ำ ระเหยง่าย และไม่ละลายน้ำ แต่ถ้าเป็นสารที่มีจุดเดือดสูงจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงความดันเข้าช่วยเพื่อให้สารนั้นกลายเป็นไอได้โดยยังไม่ถึงจุดเดือดปกติของมัน โดยมากจะใช้ในการสกัดพวกน้ำมันหอมระเหยจากพืช ซึ่งการสกัดด้วยไอน้ำจะใช้เครื่องมือดังรูปด้านล่าง


แบบที่ 1
แบบที่ 2


การสกัดด้วยตัวทำละลาย

......การสกัดด้วยตัวทำละลายจะใช้หลักการที่ว่าสารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกันได้ไม่เท่ากัน เช่น เรามีสารสองชนิดคือ a และ b ปนกันอยู่ แต่ a ละลายได้ดีในเฮกเซน และ b ไม่ละลายในเฮกเซน ดังนั้น เมื่อเราเทเฮกเซนลงไป a ก็จะละลาย แต่ b จะไม่ละลาย ซึ่งถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวก็ให้เรานำไปทำการกรองต่อ แต่ถ้าเป็นของเหลวกับของเหลวก็ให้ใช้กรวยแยกในการแยกต่อไป หรือถ้าตัวทำละลายระเหยได้ง่ายก็ให้เราไประเหยตัวทำละลายออกไป


หลักการเลือกตัวทำละลายที่ดีคือ :

......ตัวทำละลายนั้นต้องละลายสารที่ต้องการสกัดออกมาได้มากที่สุดและสิ่งเจือปนต้องติดมาน้อยที่สุด ถ้าจะให้ดี ควรระเหยได้ง่ายๆด้วย

 

ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การแยกสาร 4
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 0 1 2 3 5 6 หัวข้อถัดไป