Make your own free website on Tripod.com
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การจัดจำแนกสาร 6
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 0 1 2 3 4 5 7 หัวข้อถัดไป

 

- สารประกอบ -

   

......สารประกอบ หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ โดยมีสัดส่วนที่แน่นอนสามารถสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น การเผา

ตัวอย่างสารประกอบ ได้แก่ น้ำ(H2O) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) เกลือแกง(NaCl)

 

ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การจัดจำแนกสาร 6
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 0 1 2 3 4 5 7 หัวข้อถัดไป